Category Archives: Tuyển dụng

Java developer

java

Địa điểm làm việc Hà Nội Cấp Bậc Nhân viên Hình Thức Nhân viên chính thức Kinh Nghiệm 2-3 năm Mức Lương Lương thỏa thuận Ngành nghề Kĩ thuật Hạn Nhận Hồ Sơ 30/01/2024   1. Mô tả công việc: Phát triển các giải pháp quy mô lớn, toàn quốc, nhiều triệu người dùng như:…

Manual Tester

manual

Địa điểm làm việc Hà Nội Cấp Bậc Nhân viên Hình Thức Nhân viên chính thức Kinh Nghiệm 2-3 năm Mức Lương Lương thỏa thuận Ngành nghề Kĩ thuật Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 30/01/2024   1. Mô tả công việc: Phát triển các giải pháp quy mô lớn, trên toàn quốc, nhiều triệu người…