Dự án mới nhất

Hệ thống quản lý kho SIM

SIM ALO

Hệ thống V-Tracking

Hệ thống giám sát và quản lý xe

SInvoice

Giải pháp hóa đơn điện tử thông minh (Top 3 Việt Nam)

Messup

Messup là công cụ đưa các ý tưởng của bạn vào cuộc sống thực tế

Senior Tester kiêm BA

Mô tả công việc: - Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, chi...

THỰC TẬP SINH LẬP TRÌNH JAVA

Số lượng: 03 Loại công việc: Thực tập sinh parttime/fulltime

LẬP TRÌNH VIÊN JAVA (JUNIOR)

Số lượng: 02 người  Hình thức làm việc: Fulltime tại văn phòng công ty Evotek-...

What is Lean, Agile, and Scrum?

Fast evotek
What are Lean, Agile, and Scrum, and what are their main differences between them?

What is Java technology and why do you need it?

Java in Evotek
Java is one of Evotek's core strengths.

Hãy hợp tác cùng chúng tôi

Cho chúng tôi biết bạn cần gì...

Tin Tức

Làm thế nào để lựa chọn một công ty phát triển phần mềm?

Làm thế nào để chọn đúng một công ty phát triển phần mềm? Khi lựa chọn một công ty...

Evotek

Evotek, chúng tôi là ai?Công ty cổ phần Evotek là một công ty phát triển phần mềm tại Hà Nội, Việt Nam....