VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

AI Engineer (Fresher, Junior, Senior)

  Mô tả công việc: - Nghiên cứu xây dựng và triển khai các mô hình SOTA (State-of-the-Art) cho bài toán về xử lý...

Data Scientist (Fresher, Junior, Senior)

Mô tả công việc Làm việc với các đơn vị nghiệp vụ để xác định nhu cầu Xây dựng giải pháp tổng thể...

ReactJS Developer (Fresher)

Mô tả công việc Xây dựng website trên nền tảng các framework và thư viện javascript Phối hợp với designer, BA, đội backend...

Java Developer (All levels)

Job Description: Develop large scale, nation wide, Multi Million user Solution like: Smart city solution, Fintech, Omnichannel/Loyalty solution, social network. Ensure individual and subordinate...

Automation Tester (All levels)

Mô tả công việc: Tham gia vào các dự án quy mô lớn, toàn quốc, Giải pháp nhiều triệu người dùng như: Smart...

EVOTEK INTERNSHIP PROGRAM FULLTIME 2021 

EVOTEK INTERNSHIP PROGRAM FULLTIME 2021  Evotek is a software development company based out of Hanoi, Vietnam. Evotek focus on smart solutions and tools for digital...

Manual Tester (Junior, Middle, Senior)

JOB DESCRIPTION Review and analyze system specifications and project requirement Write test spec, test case, log bug and verify bug; Perform testing of web...

PHP Developer (Junior, Middle, Senior)

Job Description: Develop large scale, nation wide, Multi Million user Solution like: Smart city solution, Fintech, Omnichannel/Loyalty solution, social network. Ensure individual and subordinate...

Mobile Apps Developer (Android, IOS, React Native, Flutter)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Xây dựng và phát triển các ứng dụng trên nền tảng di động (Android/iOS) cho các hệ thống quy mô...

React Native Developer

React Native Developer (6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm) Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng mobile với React...