VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Mobile Apps Developer (Android, IOS, React Native, Flutter)

Mô tả công việc: - Xây dựng và phát triển các ứng dụng trên nền tảng di động (Android/iOS) cho các hệ thống...

Manual Tester

Job Description: Develop large scale, nation wide, Multi Million user Solution like: Smart city solution, Review and analyze system specifications and project requirement ...

ReactJS Developer

Job description Be responsible for developing and implementing user interface components using React.js concepts and workflows such as Redux, Flux, and Webpack. Be responsible...

Business Analyst

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Làm việc trực tiếp với PM/PO và các bên liên quan để khai thác, làm rõ và soạn tài...

AI Engineer (Fresher, Junior, Senior)

  Mô tả công việc: - Nghiên cứu xây dựng và triển khai các mô hình SOTA (State-of-the-Art) cho bài toán về xử lý...

Data Scientist (Fresher, Junior, Senior)

Mô tả công việc Làm việc với các đơn vị nghiệp vụ để xác định nhu cầu Xây dựng giải pháp tổng thể...

ReactJS Developer (Fresher)

Mô tả công việc Xây dựng website trên nền tảng các framework và thư viện javascript Phối hợp với designer, BA, đội backend...

Java Developer (All levels)

Job Description: Develop large scale, nation wide, Multi Million user Solution like: Smart city solution, Fintech, Omnichannel/Loyalty solution, social network. Ensure individual and subordinate...

Automation Tester (All levels)

Mô tả công việc: Tham gia vào các dự án quy mô lớn, toàn quốc, Giải pháp nhiều triệu người dùng như: Smart...

EVOTEK INTERNSHIP PROGRAM FULLTIME 2021 

EVOTEK INTERNSHIP PROGRAM FULLTIME 2021  Evotek is a software development company based out of Hanoi, Vietnam. Evotek focus on smart solutions and tools for digital...