UX trang tìm kiếm trên Web, tăng cường thế nào?

1659

Tìm kiếm giống như một cuộc trò chuyện giữa người dùng và hệ thống: người dùng thể hiện nhu cầu thông tin của họ như một truy vấn, và hệ thống thể hiện phản ứng của nó như là một tập hợp các kết quả. Tìm kiếm là hoạt động cơ bản và là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một trang web. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ 7 nguyên tắc giúp bạn cải tiến UX trang tìm kiếm trong series Trải nghiệm người dùng.

1. Load data theo tiêu chí mặc định khi người dùng vào trang tìm kiếm

Khi người dùng vào một chức năng tìm kiếm bất kỳ, hệ thống cần tự động tìm kiếm với những thông tin tìm kiếm mặc định, không chờ người dùng phải click “Search” rồi mới tìm.

2. Chỉ có 1 ô input text duy nhất cho tìm kiếm

  • Trong trường hợp chỉ có một input text duy nhất cho tìm kiếm, nút tìm kiếm chỉ thực hiện chức năng tìm kiếm khi người dùng bấm nút Enter.

Ảnh search

  • Place holder của input tìm kiếm phải chứa thông tin về dữ liệu được tìm kiếm, ví dụ như: Tìm kiếm theo Họ tên, Mô tả

3. Tìm kiếm nâng cao

Khi có nhiều các tiêu chí tìm kiếm, các tiêu chí tìm kiếm khác có thể được đưa vào tìm kiếm nâng cao.

Ảnh tìm kiếm nâng cao

Chức năng tìm kiếm nâng cao này chỉ được thực hiện khi người dùng bấm nút tìm kiếm.

4. Phân trang dữ liệu

Các dữ liệu phải được phân trang từ phía backend để giảm tải dữ liệu. Khi người dùng ấn tím kiếm lại, sắp xếp dữ liệu thì trang hiện tại sẽ tự động được chuyển về trang 1.

Ảnh phân trang dữ liệu

5. Sort dữ liệu

Người dùng có thể sắp xếp các dữ liệu để xem các dữ liệu theo mong muốn. Dữ liệu sẽ được sắp xếp ở backend. Khi sắp xếp lại thì dữ liệu phải được load về trang 1.

6. Giữ nguyên trạng thái tìm kiếm và trang khi trở lại từ màn hình chi tiết dữ liệu

Vào xem chi tiết một item trong kết quả tìm kiếm mà chuyển sang trang mới (do dữ liệu quá nhiều, không hiển thị theo dạng popup được), khi back lại trang tìm kiếm, cần phải giữ nguyên các tiêu chí tìm kiếm, sort, trang hiện tại.

7. Thông báo khi không tìm thấy dữ liệu

Khi không tìm thấy dữ liệu, cần phải có thông báo trong khung nội dung kết quả để người dùng biết.

Ảnh không tìm thấy dữ liệu

8. Lời kết

Với 7 kỹ thuật trên, bạn đã giúp cho người dùng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi dùng các chức năng tìm kiếm. Chúc bạn thành công khi cải tiến UX trang tìm kiếm của mình nhé.

Bạn có thể đọc thêm các bài khác trong Series trải nghiệm người dùng này nhé.

Muốn tìm hiểu thêm về UI/UX, bạn nên tìm đọc cuốn Don’t make me think .