Hướng dẫn viết bài chuẩn SEO trên WordPress

848

Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình, nhưng vì sao mình hướng dẫn các bạn viết bài viết chuẩn SEO trên WordPress. Đơn giản vì mình đang sử dụng WordPress và có rất nhiều dự án của EVOTEK cũng là WordPress.

Các tiêu chuẩn viết bài chuẩn SEO 

 • URL ( đường dẫn)
 • Keyword
 • Meta title ( thẻ tiêu đề)
 • Meta description ( thẻ mô tả)
 • Content ( Nội dung bài viết)
 • Image ( hình ảnh)
 • Heading (h1-h6)
 • Internal Link

1 .URL, Keyword, Meta title, Meta description

Về URL

 • Đường dẫn không thể chứa tham số động ( chứa các ký tự đặc biệt:=,%,$,#,?,!,@)
 • Đường dẫn nên không dấu
 • Chứa từ khóa trong đường dẫn
 • Đường dẫn nên ngắn gọn ( nên<100 ký tự)
 • Đường dẫn nên liên quan đến tiêu đề bài viết
 • Đường dẫn thân thiện không nên quá 3 folder name

Về Keyword

 • Để nội dung của bạn lên top thì bài viết của bạn phải gắn liền với từ khóa cụ thể, từ khóa có 2-5 ký tự.
 • Không phải mật độ từ khóa càng cao là càng tốt, mật độ từ khóa 3-5% là hợp lý nhất.

Bạn có thể tham khảo công cụ nghiên cứ từ khóa keywordtool.io.

Về Meta title

 • Độ dài 50-60 ký tự
 • Từ khóa có trong tiêu đề
 • Từ khóa nằm đầu mô tả
 • Không nhồi nhét từ khóa trong tiêu đề

Về Meta description

 • Độ dài nằm trong khoảng 140-160 ký tự
 • Từ khóa nằm trong thẻ mô tả
 • Từ khóa nằm đầu mô tả
 • Không nhồi nhét từ khóa trong tiêu đề

Thông tin về keyword, tiêu đề,url và mô tả bài viết

 

keyword, title, url, description trong viết bài chuẩn SEO
keyword, title, url, description trong viết bài chuẩn SEO

2 .Content

 • Nội dung bài viết: Tuyệt đối không được copy bài viết, chỉ tham khảo chuyển thành văn phong của mình.
 • Nội dung không được trùng lặp
 • Từ khóa xuất hiện trong nội dung bài viết
 • In đậm, bôi nghiêng, gạch chân các từ khóa chính phụ

3 .Image

 • Nội dung bài viết phải chứa hình ảnh
 • Tối ưu thẻ ALT ảnh ( nên có chứa từ khóa)
 • Tối ưu title ảnh ( nên có chứa từ khóa)
 • Tối ưu chú thích ảnh ( nên có chứa từ khóa)
 • Tên ảnh ( nên chứa từ khóa hoặc liên quan nội dung bài viết)
 • Không để hình ảnh kém chất lượng

4 .Heading

Các thẻ Heading là yếu tố xếp hạng rất quan trong với SEO đặc biệt là thẻ H1

 • H1: Nội dung chính bạn muốn đề cập, có chứa từ khóa và chỉ sử dụng duy nhất 1 thẻ H1 cho mỗi trang ( cân nhắc khi đặt thẻ)
 • H2: Mô tả ngắn ngọn nội dung chính, có chứa từ khóa và chứa các biến thể của từ khóa.( không quá 5 lần)
 • H3: Mô tả ngắn ngọn nội dung liên quan ( không quá 7 lần)
 • H4: không quá 10 lần
 • H5: không quá 15 lần
 • H6: Không quá 20 lần

5 .Internal Link

Mục đích của Internal Link là gia tăng tương tác và tăng uy tín website của bạn với người dùng.

 • Có chứa Internal Link trong bài viết
 • Internal Link có liên quan tới nội dung bài viết

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết hướng dẫn cách đăng viết bài trên wordpress.