Hướng dẫn đăng bài viết trên WordPress

989

Trong bài này các bạn làm quen với cách viết bài trên wordpress cơ bản, dưới đây là các bước đăng bài:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Admin

Link: http://domain.com/wp-admin/

Bạn truy cập vào WordPress : Dashboard > Posts > Add New để tạo bài viết mới

 

Tạo mới bài viết

Bước 2: Biên tập bài viết

Bạn có thể gõ tiêu đề bài viết và nội dung bài viết theo ý bạn và mở khung soạn thảo nếu bạn muốn thao thác với nhiều tính năng hơn.

Khung soản thảo bài viết

 Bước 3: Thêm chuyên mục phù hợp

Bên cột phải mục Categories > Add New Ctegories để tạo một chuyên mục mới và chọn chuyên mục đã tạo. Phần Thẻ phía dưới là một chức năng để phân loại bài viết mục đích để lọc bài viết nó sẽ rất tốt cho SEO và điều hướng người dùng.

Viết bài trên wordpress
Chọn chuyên mục và tags bài viết

Bước 4: Chọn ảnh đại điện

Featured image > Upload File > Set featured image để tải lên.

Viết bài trên wordpress
Chọn ảnh đại điện cho bài viết

Bước 5: Lưu bài viết hoặc xuất bản bài viết

Bên cột trái Save Draft hoặc Publish trên WordPress, save draft khi bài viết chưa được hoàn thiện và publish khi bài viết đã được hoàn thiện.

Viết bài trên wordpress
Save draft hoặc publish bài viết

Kiểm tra bài viết

Viết bài trên wordpress
Xem bài viết

Với các bước như trên là bạn có thể đăng được một bài viết trên WordPress. Để có một bài đăng chuẩn SEO mời bạn tham khảo viết bài chuẩn SEO trên WordPress