Hệ thống V-Tracking

Hệ thống giám sát và quản lý xe

Tổng quan dự án

Hệ thống V- Tracking là một giải pháp để quản lý và theo dõi các loại phương tiện khác nhau. Một thiết bị IoT đặc biệt sẽ gửi tin nhắn với các thông tin GPS, tốc độ, hướng, hình ảnh, cảnh báo về phương tiện. Thông tin sau đó sẽ được hiển thị trong bản đồ.

Hệ thống cũng tạo ra một số báo cáo và phân tích để giúp chủ phương tiện quản lý, theo dõi và xem lịch sử hoạt động của các phương tiện.

Nhóm

 • 1 Quản lý dự án
 • 2 Lập trình viên ứng dụng di động
 • 4 Lập trình viên ứng dụng Web

Hoàn thành

 • Hoàn thành: Năm 2019
 • Tình trạng: Đang duy trì

Mục tiêu

 • Thiết kế ứng dụng di động
 • Tích hợp với IoT (Internet vạn vật)
 • Hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt phổ biến: Chrome, Firefox,...

Loại

 • Thiết kế và phát triển sản phẩm
 • Gia công phần mềm

Công nghệ

 • ASP.NET
 • Java
 • Oracle DB

Các thách thức

Mỗi ngày, hệ thống xử lý khoảng 100 triệu tin nhắn mà các thiết bị IoT khác nhau gửi đến hệ thống, đòi hỏi hiệu năng và độ ổn định rất cao để quản lý chúng đúng cách.

Một hệ thống kiểm soát và cảnh báo tức thời đã được triển khai để thông báo cho người giám sát về các hoạt động hoặc sự kiện hiếm gặp. Khi các quy định của tổ chức được thay đổi hàng năm, còn gọi là thông tư, hệ thống cần hỗ trợ, thêm và cập nhật tất cả các báo cáo và thay đổi phân tích khác nhau.

Dự án khác

SIM Marketplace

Chọn số SIM bạn muốn

SInvoice

Dịch vụ hóa đơn điện tử thông minh (Top 3 Việt Nam)