SInvoice

Dịch vụ hóa đơn điện tử thông minh (Top 3 Việt Nam)

Tổng quan dự án

Hệ thống hóa đơn điện tử là một giải pháp phần mềm toàn diện được phát triển cho các tổ chức và cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử khi mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Hóa đơn được tạo, phát hành, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử; ký bằng chữ ký số (chữ ký số), có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy; có thể được chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi cần thiết.
SInvoice nằm trong top 3 trên thị trường hóa đơn hóa đơn điện tử

Nhóm

 • 1 Quản lý dự án
 • 1 Thiết kế UI / UX
 • 8 Lập trình viên ứng dụng Web
 • 3 QA

Thời gian phát triển

 • 24 tháng
 • Hoàn thành: Tháng 4/2019

Mục tiêu

 • Hỗ trợ tất cả các trình duyệt chính: Chrome, Firefox,...

Loại hình

 • Thiết kế và phát triển sản phẩm
 • Gia công phần mềm

Công nghệ

 • Java/Primeface
 • Oracle DB
 • Eclipse Birt Report

Thách thức

Khi bắt đầu phát triển dự án, Tổng cục Thuế (GDT) đã không công bố tiêu chuẩn cho việc tạo Hóa đơn điện tử.

Giải pháp của Sinvoice phải được thiết kế đủ linh hoạt để hỗ trợ các nhu cầu hiện tại mà còn tích hợp với các phần mềm bên ngoài và hệ thống GDT trong tương lai.

SInvoice có thể xử lý hàng tỷ hóa đơn mỗi năm và nó có thể được mở rộng thêm mà không làm gián đoạn hệ thống.

Dự án khác

Hệ thống quản lý kho SIM

Chọn số SIM bạn muốn

Hệ thống V-Tracking

Hệ thống giám sát và quản lý xe