Happy time mỗi ngày tại Evotek

978

Bổ sung dinh dưỡng để code hăng say.

Mỗi buổi chiều, chúng mình thường dành 1 chút thời gian để “quà vặt” và “tám chuyện”, tinh thần thoải mái giúp chúng mình làm việc hăng say hơn.

liên hoan