Team Building – Ba Vì 4/2021

259

Một buổi team building đáng nhớ của đại gia đình Evotek tại khu sinh thái Long Việt, Ba Vì. Một hành trình tràn ngập tiếng cười và niềm vui.