Lưu trữ thông minh – Truy xuất nhanh chóng

Dịch vụ
Cơ sở Dữ liệu
Điện toán Đám mây

Với dịch vụ Cơ sở dữ liệu và Điện toán đám mây, chúng tôi cung cấp các giải pháp lưu trữ và phân tích dữ liệu hiện đại trên nền tảng đám mây an toàn. Các kỹ sư giàu kinh nghiệm sẽ đề xuất kiến trúc tối ưu, triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu SQL, NoSQL phù hợp với workload.
Chúng tôi tận dụng khả năng mở rộng linh hoạt của đám mây, tự động hóa quản trị và đảm bảo hiệu năng cao. Bằng cách áp dụng các công nghệ mới nhất về bảo mật và sao lưu dữ liệu, chúng tôi cam kết tính sẵn sàng 99.99% cho các ứng dụng trọng yếu của bạn.

Các dự án Yêu cầu Database của bạn?
aws architect cert
google cloud cert
microsoft azure architect cert
co so du lieu dien toan dam may

Trọn bộ các giải pháp
Cơ sở dữ liệu và Điện toán đám mây

Security

Reliability

Performance

Chúng tôi thông thạo Công nghệ
Cơ sở dữ liệu và Điện toán đám mây

Cơ sở dữ liệu

mysql evotek tech stack
mariadb evotek tech stack
postgresql evotek tech stack
mongodb evotek tech stack
ansible evotek tech stack
apachespark evotek tech stack
mssql evotek tech stack
ibmdb2 evotek tech stack
redis evotek tech stack
elasticsearch evotek tech stack

Điện toán Dám mây

aws evotek tech stack
azure evotek tech stack
google cloud evotek tech stack
kubernete evotek tech stack
terraform evotek tech stack

Vì sao chọn EVOTEK cho dự án Cơ sở dữ liệu sắp tới của bạn?

5+

Năm hoạt động

30+

Chuyên gia trên 10
năm kinh nghiệm

100+

Kỹ sư từ 5-10
năm kinh nghiệm

aws architect cert
microsoft azure architect cert
google cloud cert